Prace geodezyjne podczas rozbudowy istniejących obiektów

Jeżeli planujemy rozległy remont lub nawet rozbudowę istniejącego już budynku w obrębie działki, konieczne będzie ponowne przejście przez szereg spraw biurowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W tym uzyskanie zgody ze strony właściwego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz wydziału planowania przestrzennego we właściwym urzędzie miasta.

Geodezja do celów projektowych

geodezjaPrzystępując do budowy nowego czy też rozbudowy istniejącego już budynku mieszkalnego w pierwszej kolejności niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pobranie wypisu i wyrysu z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz sporządzenie mapy do celów projektowych. W przypadku nowego obiektu- nanoszenie zmian „od zera” zaoszczędzi nam wykonywania dodatkowych prac związanych z pomiarem przemieszczeń i odkształceń bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy, jak w przypadku istniejącego już obiektu, przeznaczonego pod rozbudowę. Jednakże rozbudowa budynków wcześniej zrealizowanych ma też swoje plusy, takie jak np. zwiększona liczba punktów nawiązania, która pozwoli na zmniejszenie odchyłki ciągu niwelacyjnego w trakcie wytyczania osi ścian budynku.

geodezjaJeżeli chodzi o usługi takie jak geodezja w Kartuzach sporządzenie mapy do celów projektowych to cena około 1000 do 1200 zł za powierzchnię działki, która nie będzie przekraczać 1ha, w przypadku większych terenów inwestycyjnych- poniesiemy koszty odpowiednio większe w zakresie od 400 do nawet 700zł za każdy dodatkowy hektar powierzchni działki przeznaczonej pod realizację inwestycji. Poza dodatkowym wykonaniem robót związanych z pomiarem przemieszczeń i odkształceń zmianie ulegnie także cena za wytyczenie osi oraz punktów skrajnych konstrukcji (oczywiście adekwatnie do poziomu skomplikowania projektu). Jeżeli będziemy wykonywać np. tylko przedłużenie, czyli tzw. „przybudówkę”, mamy szansę negocjować cenę. Bazową kwotą za usługę geodezyjną, jaką jest wytyczenie 4 punktów jest 850zł + VAT. Dodatkowym kosztem może też być np. realizacja dodatkowego przyłącza (jeżeli będzie to koniecznie). Pamiętajmy, aby rozbudowa naszego budynku była dobrze przemyślana- modernizacja istniejącej instalacji może znacznie zwiększyć koszta naszej inwestycji.

Dobrym rozwiązaniem przy wdrażaniu tak rozbudowanych zmian jest np. rozważenie całkowitej modernizacji instalacji w obrębie budynku na nowoczesne, energooszczędne rozwiązanie takie jak np. pompa ciepła czy montaż instalacji z piecem gazowym, które w kontekście długofalowym pozwolą na generowanie oszczędności w budżecie domowym, oczywiście w przypadku, gdy mamy do czynienia z budownictwem starego typu.